Частың чараш байырлалы Март 8 хүнүн уткуштур Ойнаарактар театры чаа шиини көргүзер

Бичии уруглар «Бора бөрүжүгеш» («Серенький волчок») шиини март 6, 7 хүннеринде Ойнаарактар театрынга көрүп болур. Ооң тургузукчузу Д.Войдак, режиссеру Светлана Ондар, чурукчузу Анатолий Хертек.

Тургузукчуларының дыңнадып турары-биле алырга, шии эң-не бичии көрүкчүлер – чаштарга таарышкан. Шииниң маадыры Дима бичии тургаш, авазының өпей ырызында куу бөрүжүгеш-биле ужурашканын чугаалап турар.

Шиини чаа технологияларны ажыглааны, өңгүр сайгылгааннарның чырыы, түр када бичии көрүкчүлерни хуулгаазын тоол оранынче чедире бээр.

#культуратувы #тува #тыва #театркуколтувы #8марта #международныйженскийдень #Сылдысчыгаш_Солун

Меню