Чоннуң бот идепкейиниң чылынга

Бо чылды «Чоннуң бот идепкейиниң чылы» кылдыр чарлаан болгай.
Тес-Хем кожуун Шагаа байырлалында «Буянныг манчыдан» аңгыда «Буянныг боорзак» деп акцияны кожуун иштинге чарлаан. Тес-хемчилер бот идепкейин көргүзүп «Буянныг боорзак» акцияга организациялар идепкейлии-биле киржип эгелээн. Акцияның киржикчилериниң баштайгыларының бирээзи О-Шынаа сумузунуң Дагба Чамзырай аттыг көдээ культура бажыңы болган. Коллектив далган, үстү боттары саткаш, 6 хап буянныг боорзакты быжыргаш, хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге чедирген. Изиг хевээр боорзактарны уруглар ол-ла дораан чооглааннар. Буянныг ажыл-херек Шагаа айында уламчылап турары өөрүнчүг.
#Шагаа2021 #БуянныгБоорзак #Годнародныхинициатив #Ботидепкейчылы #О_Шынаа #Сылдысчыгаш_Солун

Меню