Дагдыныкчылар чанында эвес, кады

Аппарат хуралынга Чазак Баштыңы Тываның кадет корпузунда ада-иезиниң хайгааралы чок арткан уругларже кичээнгейни салырын сүмелээн. Өскүс уругларга сагыш-сеткилинден сагыш салыышкын эң-не херек. «Дагдыныкчылар чанында эвес, а кады» деп билиишкин чугула, ылаңгыя өг-бүлеге, чаагай чаңчылдар колдаан байырлал Шагаа бүдүүзүнде оларны өөртүп, чедерин дааскан.
#АппаратХуралы #ЧазакБаштыңы #ТываКадеткорпус #Шагаа #Сылдысчыгаш_Солун

Меню