Делегейде христиан чүдүлгелиг чоннуң база бир ыдыктыг байырлалы – Пасха хүнү.

Чылдың-на ук байырлалдың болур хүннери өскерлип турарындан, бо чылын Ыдыктыг Пасха байырлалы май 2-ниң хүнүнде таварышкан.
Пасха хүнүнде улус “Христос воскрес!”, “Христос воистину воскрес!” деп мендилежир. Бо байырлалда дагаа чуургаларын янзы-бүрү өңнерлиг кылдыр хайындырар азы каастап алыр. Оларны хүнге, челээшке дөмейлеп турары ол.
Пасхада кижи бүрүзү өөрүшкүлүг болур, чүге дизе бо хүн Христос бурган кижилерниң бачыдын арыглаар деп санап турар.

#пасха2021
#сылдысчыгаш_солуну

Меню