Эң-не төлептиг өг-бүлелерни шаңнаан

Кызылда өг-бүле парыгынга Республиканың төлептиг өг-бүлелериниң хүндүткел самбыразын байырлыг хевирге ажыткан.
Хүндүткел самбырада «Аныяк өг-бүле» — Тахир, Милада Донгактар, «Хөй ажы-төлдүг өг-бүле» — Буян, Дарима Кууларлар, «Тываның алдын өг-бүлези» — Алдын-оол, Долума Сундуйлар, «Өг-бүле — чаагай чаңчылдарның кадагалакчызы» — Кур-Дагба, Салбакай Ланаалар болгаш «Көдээ суурда өг-бүле» — Белек, Айнара Даржааларның өг-бүлезиниң чуруктары паркты улам чараш шинчи киирген.
«Аныяк өг-бүле» номинацияның тиилекчилери Тахир, Милада Донгактарның өг-бүлези Бүгү-делегейниң өг-бүле хүнүн таварыштыр тыва чонга изиг байырын чедирген.

#сднемсемьи #сылдысчыгаш_солуну

Меню