Экии, өңнүк!

Мээң адымны Хүргүлек дээр. Кызылдың 5 дугаар гимназиязының 1-ги классчызы мен. Клазым башкызын Ариадна Тыртык-ооловна дээр. Үжүктерни өөренип, билип номчуптар аппарган мен. Бир хүн өөренгеш кээримге, авам «Сылдысчыгаш» деп солун бажыңга эккелген. Арыннарын ажыдып көөрүмге, дыка чараш болду. Интернет четкиде силерниң арыннарыңар база көргүстү. Ында чуруктарның чаражын! Солун чагааларны авам-биле ачам меңээ номчуп бээрге, улуг сонуургал-биле дыңнадым. Амдыызында чагаамны ада-ием дузазы-биле бижидим. Мээң авам, ачам бичии турган үезинде Сылдысчыгашты номчуп, чагааларны бижип турган бис чугааладылар. Меңээ ол дыка солун медээ болду. Бодумдан бичии ийи дунмаларым бар. Олар өзүп кээрге, авам силерниң солунуңарны сонуургадып, таныштырар.
Байырлыг, Сылдысчыгаш!

Хүргүлек Ооржак,
Кызылдың дугаары 5 гимназиязының 1-ги классчызы.

Меню