«Эраст Фандорин» шии көрүлдези

«Улуг гастрольдар» төлевилели-биле Россияның академиктиг аныяктар театрының төлээлери солун оюн-көргүзүүн бараалгадыр дээш Тывада чедип келген.
Бо хүн В.Ш. Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театрынга парлалга конференциязы болуп эрткен. Ооң кол аалчылары – Россияның алдарлыг актрисазы Нелли Уварова болгаш Россияның аныяктар театрының директорунуң оралакчызы Кирилл Рыбкин болганнар. Аңаа журналистер кээп, аалчылардан сонуургаан айтырыгларын салып, оларның-биле ажык чугааны кылганнар.
Россияның аныяктар театрының алдарлыг артистери Борис Акунинниң «Азазель» деп чогаалынга үндезилээн «Эраст Фандорин» деп шиизин В.Ш. Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театрының сценазынга июль 6, 7 хүннеринде бараалгадырлар.
Хүндүлүг аалчыларывыстың дириг боттарын чоогундан көрүп, оюн-хөглүг шиизин сонуургап, эки хөөннүг дыштанырыңарны күзедивис!

#культуратувы #сылдысчыгаш_солуну

Меню