Эштиринге ынак бис

Чайның изиг хүннеринде сугга эштиирге, чүүден артык аянныг. Авам, ачам суг-биле агаарлап, эштиринге ынак бис. Тывавыстың чараш хөлдеринче баары – бо үеде хоруглуг. Даштыгаар үнгеш-ле, холдарывысты чуп, бажың иштин аштап-арыглап турар бис. Аарыг дүрген ыраза, хемнер-хөлдер кезип дыштаныксап тур бис. Узун дыштанылгавыс ынчаан эртип каар, өөренир үе чедип келир.

Диана, Даяна угбашкылар,
Кызылдың дугаары 9 школазының 5-ки классчылары

Меню