Февраль 8 — Россияда эртемнер хүнү!

1999 чылдың июнь 7-де Россия Федерациязының Айыткалы-биле февраль 8-тиң хүнүн эртемнер хүнү кылдыр чарлаан. Ук Айыткалда мынчаар айыткан «Хөй-ниитиниң, күрүнениң сайзыралынга киирген шылгараңгай үлүг-хуузу дээш Россияга Эртем академиязының 275 оюн демдеглээн төөгүлүг хүнүн таварыштыр кылган.
#ДеньРоссийскойнауки #Сылдысчыгаш_Солун

Меню