Февраль 9 – Россияда авияция хүнү!

Шаанда самолет, вертолет дээрге техниканың хуулгаазыны-биле дөмей турган. Амгы сайзыраңгай үеде бөмбүрзекти долгандыр, аңгы-аңгы чурттарже саат чок ужа бээр анаа хөлге апарган.

Ужар лайнерлерниң ажылын ужудукчулар, стюардессалар, механиктер чорудуп турар. Олар бо чылын 98 дугаар байыр чедириишкиннерин хүлээп алырлар. 1923 чылда бистиң чуртувуска агаар флоду тывылган. Оон эгелээш-ле сургакчыларны, аян-чорукчуларны, чагааларны, посылкаларны, янзы-бүрү чүъктерни диптер аразынга саат чок чедирип турар апарган.
Граждан чонну бир дугаарында «АНТ-1» деп ужар хеме дажып эгелээн.
#ДеньРоссийскойАвиации #Ужудукчулархүнү #9февраля #Сылдысчыгаш_Солун

Меню