«ГЕОРГИЙ КОЖААЗЫ» акциязы эгелээн

Республиканың Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы база Тиилелгениң волонтерлары Май 9 байырлалын уткуштур Георгий кожааларын найысылалдың Арбат болгаш Арат шөлүнде чонга үлеп эгелээн.
Георгий кожаазы – анаа кожаадан эгелээш, солдат Ыдыктыг Георгий Тиилекчиниң орденинге чедир бодунуң төөгүзүн тургузуп келген. Ыдыктыг кожаа 1769 чылда Екатерина II кадын үезинден эгезин алган.
Кожааның кара, кызыл-сарыг (сарыг) өңнери дайынның «ыш болгаш чалбыыжын» илередип турар.
Георгий кожаазын хүндүткел-биле багланып чор, өңнүк!
Ону хүндүткел, чоргаарал-биле чүрек дужунга кадап алыр. Чажынга, курунга, идиинге, холунга баглап болбас.

#георгийкожаазы #георгиевскаялента #тиилелгехүнү #май9 #9мая

Меню