Хүндүлүг өңнүк! Сеңээ өртке удур дүрүмнерни сагындырайн!

От дээрге оюн эвес, ооң-биле ойнава!
Плитка азы суугу кырынга хеп кургатпа!
Фейерверк, бенгал отту болгаш лааны улуг кижи чокка кывыспа!
Меню