Хүннүң чуруу. Аныяк малчыннар Мөңгүн-Даш, Саяна Ондарларның ажы-төлү — оларның улуг дузалакчылары. Кара-Чыраа девискээриниң Чес-Булуң Көвүрүг-Аксы.

Меню