Хөглүг чугаалар

Артыш уруглар садында улуг бөлүктүң кижизиттирикчизи.
Бир хүн садик баарының мурнунда Артыш тургаш:
— Авай, меңээ бодумнуң дуңмам херек. Бичии бөлүкке тургузуп каар. Кээрде-даа, чанарда-даа кады чоруур. Дүрген хөй чемден чип көрем, авай. Оон сени эмчилер ап алгаш, өпеяаны иштиңден үндүрүптер — деп-тир.

#бичиилерниң_чугаазы #хөглүг_чугаалар #сылдысчыгаш_солуну

Меню