Халас изиг чем-биле хандырылганы ынаан

Эрткен неделяда Ниити-российжи улусчу фронтунуң Тывада салбыры Чадаана хоорайның школаларында халас изиг чем хандырылгазын хынаан. Түңнелинде 1 болгаш 3 дугаар школаларда улуг хажыдыышкыннар бары илерээн.

Бо хүннерде Чөөн-Хемчик кожууннуң чагырга чери четпестерни эдер ажылдарны чорудуп эгелээн. Чоокку үеде 60 сандайны, бүдүрүлгеге ажыглаар быжыртынып база болур плитаны 3 дугаар школага садары көрдүнген. Ам ийи школа технологтуг карта езугаар бадылаттынган менюга дүүштүр чемни кылып эгелээр. Оон аңгыда кухня деңзилерин база саткан. Уругларга белен чемниң шынарын, деңзизин хынап, көрдүнген граммдан эвээжедири болдунмас апаар.

Ниити-российжи улусчу фронтунуң Тывада салбыры моон-даа соңгаар пландан дашкаар хыналдаларны удаа-дараа чорударын шиитпирлээн.

Бир эвес школаңарда халас изиг чем-биле хандырылга чогуур деңнелде эвес болза ТР-ниң Өөредилге яамызынче бижип, 8(39422)64381 дугаарлыг телефонче дыңнадып болур силер.
#МинобрнаукиРТ #горячеепитание #Тыва #Сылдысчыгаш_Солун

Меню