«ХЕНЗИГБЕЙГЕ» УТРЕННИК

Бо хүн Кызыл кожууннуң Ээрбек суурунуң «Хензигбей» уруглар садынга бичии болгаш улуг бөлүктүң уругларынга «Чаа чылдың теремогу» темалыг утренник болуп эрткен. Байырлалды аарыгга удур дүрүмнерни хажытпайн, арыг-силигни сагып эрттирген.
Иштин-даштын ёзулуг тоол ораны дег каастаан уруглар садынга бичии чаштарывыс каас-чараш кеттингилепкен, омак хөглүг чыглып келдилер.
Байырлалды эрттирип турар уруглар садының кижизидикчи башкылары А.Н. Салбырын, А.В. Удумбара, М.В. Хүрен-оол хөгжүм үделгези-биле уругларны каастап дерээн залче чалап алганнар.
Соок-Ирей – М.П. Сандый, С.Г. Ооржак, кижизидикчи башкыларның дузалакчылары С.О. Седип-оол, А.С. Монгуш – харжыгаштар болгаш А.Г. Куулар хар кадай кылдыр кеттинип, уругларга солун көргүзүүн бараалгадып, олар-биле самнап, хөглээннер.
Чаштар танцы-самын, ыры-шүлүүн бараалгадып, Соок-Ирейден Чаа чылдың чигирзиг белекчигештерин алгаш карактарында өөрүшкү чайнаар:
«Соок-Ирей кырган-ачавыс биске ужурашкаш, улаштыр айже ужуп чорупту» дээн чаштарның чугаалары дыңналган.
«Хензигбей» уруглар садының шупту ажылдакчыларынга болгаш ада-иелерге Чаа чыл-биле изиг байырны чедирип, үнүп орар чаа чылда үүлеңер бүдер болзун деп йөрээдивис!

#Чаачыл #Чаачылутренниги #Байырлал #Чаштарывыс #Уругларсады #Ээрбек_суур #Сылдысчыгаш_солуну

 

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Меню