Июнь 5 — Экологтар хүнү

Июнь 5 – Экологтуң хүнүн уткуштур «Евразияның арыг эриктери» деп делегей акциязының эң улуг хемчээлдиг субботниги Хадың, Дус-Хөл девискээрлеринге болуп эрткен. Аңаа Тываның Бойдус курлавыры болгаш экология яамызының ажылдакчылары октаттынган боктарны чыып, аштап-арыглааннар.
«Төрээн Тывавыстың чаражын көрүңер даан! Чоргааранчыын!
Бойдузувусту хумагалап, үнелээлиңер, аныяктар! Келир үе – чүгле бистен хамааржыр»-деп Бойдус курлавыры болгаш экология сайыдының бирги оралакчызы Т.К. Сарыг-Хаа чугаалаан.
Хүндүлүг Экологтар, профессионал байырлалыңар-биле эң чылыг болгаш сагыш-сеткиливистиң ханызындан байырны хүлээп ап көрүңер!

#деньэколога #бойдустухумагалаал #сылдысчыгаш_солуну #МинприродыРеспубликиТывы

Меню