Июнь 8 — социал адырның ажылдакчыларының хүнү.

Июнь 8 — социал адырның ажылдакчыларының хүнү.
Социал ажылдакчылар – амыдыралдың берге байдалдарынга таварышкан кижилерге, назылап кырааннарга, кадыкшылының байдалы-биле харык-шинээ кызыгаарлаттынган кижилерге, чединмес өг-бүлелерге, өскүс болгаш хайгаарал чок арткан уругларга дуза кадып ажылдап чоруур буянныг кижилер.
Хүндүлүг социал ажылдакчыларывыс, байырлалыңар-биле! Быжыг кадыкшылды, эгелээшкиннериңерге чедиишкиннерни күзедивис!

#деньсоциальногоработника #сылдысчыгаш_солуну

Меню