«Күзелдер шивижигежи»

ТР-ниң Чурагайлыг хөгжүлде сайыды Олег Бартан «Күзелдер шивижигежинден» чагааны шилип, 16 харлыг Буян Лангааның күзелин бүдүрген.
Лангааларның өг-бүлези — Ильинка суурнуң хөй ажы-төлдүг өг-бүлелериниң бирээзи. Буян 8-ки класста өөренип турар. Ол 6 кады-төрээн акы-дуңмаларлыг.
«Оглум чаа аянныг телефоннуг болуксаар турган. Оон өөренип, билип алыксаан чүүлдери-ле хөй. Чаптанчыг оглумнуң күзели бүде бээр деп манавайн турдувус, ынчалза-даа бүзүрел турган. Күзеливис бүдүрүп бергениңерге өөрүп, четтиргенивисти илередип тур бис» — деп, Буянның авазы Чойгана Лангаа чугаалаан.

#елка_желаний #акция #сылдысчыгаш_солуну

Меню