Камгалал маскаларның ажыглалы

Чаңгыс удаа кедер камгалал масканы ажыглаары:
— 2-3 шактан хөй үеде ажыглаваңар;
— ажыглаан соонда целлофан хапка суккаш, аксын дуглааш, бокче октаар;
— чаңгыс удаа ажыглалдың камгалал маскаларын катап ажыглап болбас;
— аштап-чуп-даа алгаш катап кедип болбас.

Хөй катап ажыглап болур, пөс-биле катташтыр даараан маскаларны ажыглаары:
— бир кедерде 2-3 шактан хөй үе ажыглавас;
— кедер санында эки саваңнап чуур;
— чуган соонда изиг илиир-биле экидир базар;
— кедип каапкан масканы чуп, базып алгаш, чүгле ынчан катап кедер.

#стопкоронавирус #камгалалмаска #арыг_силиг #кадыкшыл #сылдысчыгаш_солуну

Меню