Кажыыдалдың минутазы

Найысылалдың Тиилелге шөлүнге Ада-чурттуң Улуг дайынының маадырларынга кезээ мөңгеде алдар болгаш сактыышкынны илередип, кажыыдал минутазын кылган. Ак-көк дээрни чаалап берген маадырларывыска мөгейип, Чазак Баштыңың хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг, хоорайның чурттакчы чону, республиканың хөй-ниити органицазияларының төлээлери чыглып, дириг болгаш боодал чечектерни салган.

#деньпамятиискорби #22июня #сылдысчыгаш_солуну

Меню