«Кванториум» чалап турар

«Алдын дошка» аныяктар ордузунуң ийиги кадында ажыттынган «Кванториум» школачыларны солун экскурсияже кээрин чалап турар. Технопарк февраль 16-19-туң хүннеринде бичии уругларга эжиин ажыткан. Школачыларга таарыштыр кылган амгы үениң төвү «Өөредилге» национал төлевилелдиң ачызында кылдынган.

«Кванториум» дээрге амгы үениң немелде өөредилге төвү. Уругларның чогаадыкчы чоруун сайзырадыр иновациялыг шөлчүгеш деп болур. Технопаркка чаа чурагайлыг технологиялар-биле ажылдап өөренип алырындан аңгыда, келир үеде мергежилин шилип алырынга идиг болур. «Кванториум» 5-11 класстың өөреникчилерин манап турар.
#АлдынДошка #АныяктарОрдузу #Кванториум #Сылдысчыгаш_Солун

Меню