Кылагар чуңгу белен

Бай-Тайганың Тээли ортумак школазының даштында чуңгу белен болган.
Школаның эр башкылары ажылдакчыларының күжү-биле чуңгуну кылып алганнар. Ам күш-культура кичээлдери арыг агаарда дошта болуп турар апарганынга уруглар дыка таарзынган. Бо хүннерде Шагаа байырлалынга тураскааткан хөккей маргылдаазы кидин-түлүк болуп турар.
#Хоккей #Тээли #Школа #Сылдысчыгаш_Солун

Меню