Кырган-ававыска ынак бис

«Кырган-ававыс дыка кежээ, аргыттынар, даараныр, холу чемзиг кижи. Дыштаныр үевисте кырган-ававыстың аалынче кээр бис. Ол база уругларын бистерни сактып, манап олурар боор. Өөредилге эгелээринге дээр каш-ла хонук арткан, бис өөренип чоруп каарывыска кырган-ававыс чалгаараар»-деп, Кара-Хөл сумузунуң девискээринде «Өзен-Аксы» деп черде чурттап турар Зоя Иргит кырган-аваның уйнуктары Вика, Артыжана, Аэлита угбашкылар чугаалаан.

#чайгыдыштанылга #летниеканикулы #кара_хол #сылдысчыгаш_солуну

Меню