Кызылдың Алексей Боктаевич Чыргал-оол аттыг уран чүүл колледжи бо чылын 60 чыл оюн демдеглеп турар.

Бо хүн аңаа тураскааткан байырлыг хемчег колледж мурнунда Алексей Боктаевичиниң хөрек тураскаалының ажыдыышкыны-биле эгелээн. Аңаа ТР-ниң культура сайыды Алдар Тамдын, колледжтиң директору Айлаңмаа Каң-оол болгаш улуг өгбевистиң чоок кижилери келген. Олар чалаттырганнарга байырын чедирип, солун сактыышкыннары болгаш өөрүшкүзү-биле үлешкен.
Колледжте уран чүүлге сонуургалдыг уругларны өөредип, белеткеп турар. Ат-сураглыг артистерни, танцы-самчыларны, ыраажыларны, чурукчуларны колледж 60 чылдар иштинде хөйү-биле доостурган. Оларның бирээзи хореография уран чүүл салбырының 4-кү курсчузу Буяна Борбай-оол:
– Ынак колледживистиң 60 харлаан оюн таварыштыр чараш уран чүүлге өөредип чоруур башкыларымга болгаш эш-өөрүмге байырым чедирип, чоокшулап орар чаа чыл байырлалын омак-хөглүг эрттирерин күзедим – деп чугаалаан.
Байырлыг хемчегде ажыл-ижи эки үре-түңнелдиг башкыларны Хүндүлел бижиктер-биле шаңнап база тергиин сургуулдарга ТР-ниң Культура яамызының тускай стипендия сертификаттарын тывыскан.
Аалчылар уругларның чаңгыланган ыры-хөгжүмүн, танцы-самын магадап, үзүктел чок адыш часкаашкыннары-биле уткуп, сагыш-сеткилинден өөрүп дыштанган. Ук хемчегни санитарлыг дүрүмнерни хажытпайн эрттирген.

#юбилей #кки #открытие_бюста #студенты_кки #концерт #сылдысчыгаш_солуну

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Меню