Мөгелер уязы

Белдир-Арыг суурнуң чурттакчы чону бир демниг, тура-соруктуг ажылдааш, “Эзирлер уязын” тудуп дооскан. Чаа чыл бүдүүзүнде Белдир-Арыгжыларга чаа спорт залдың ажыдыышкыны улуг байырлал болган.
Тываның кожууннарында биче хемчээлдиг спорт залдары ажыттынып турары дыка эки чүүл. Ол дээрге-ле суурларның бичии оолдар, кыстарының спортка хандыкшылы, күш-дамыр сайзырадылгазынга эге базымнарны болгаш бирги спортчу чедиишкиннериниң төвү болур.
Келген аалчыларга элээди мөгелер тыва хүрештиң, дзюдонуң база самбонуң аргаларын көргүскеннер.
Байырлал суурнуң Культура бажыңынга уламчылаан. Аңаа дем-күжүн кадып тургаш, хүреш залын тудуп дооскан Белдир-Арыгның ажыл-ишчи чонун шаңнап мактаан.
Чараш танцы-сам, ыры-шоор байырлалды улам чараш шиник киирген.

#Эзирлерниңуязы #Губернатортөлевилели #Тес_Хем #Белдир_Арыг #Спорт #Сылдысчыгаш_солуну

Чуруктар Буян Ооржактың.

Меню