Маадырларга мөгейиг

Тыва эки турачыларга сактыышкын хүнүн бөгүн демдеглээн. Маадырлыг эки турачыларның адын мөңгежиткен тураскаалга чечектер салыр езулал болуп эрткен.
Өскен-төрээн Тывазындан Ада-чурттуң Улуг дайынынче 1943 чылда 220 тыва эки турачы оолдар-кыстар дайын шөлүнче аъттаныпкан. Оларның чүгле 141-и дайындан төрээн Тывазынче ээп чанып келгеннер. 65 эки турачы чонунуң амыр-дыжы, келир үези дээш дайын шөлүнге амы-тынындан чарлып, украин черге мөңгеде бажын салган.
Төрээн чурт дээш тынын берген маадырларның
алдар-ады кажанда-даа өшпес, чүрээвисте мөңге артар! Ынчангаш өгбелеривисти сактып, чырыткылыг адын мөңгежидип, күдүк базып мөгейип чоруур ужурлуг бис. Чер-делегей кырынга кезээ мөңгеде чүгле быжыг тайбың, эп-найырал, ак-көк дээр турар болзун!

#Тыва_Эки_Турачылар #Сактыышкынхүнү #Маадырларга_мөгейиг #Сылдысчыгаш_солуну

Чуруктар Буян Ооржактың.

Меню