Май 6 — Тыва Республиканың Конституция хүнү

Тыва Республиканың Конституциязының (Үндезин хоойлузунуң) төөгүзү солун болгаш күрүне тургузуунга хамаарышкан чугула документилерни ажылдап кылырынга кончуг улуг салдарлыг. Бот-догуннаан күрүне Тыва Арат Республиканың тургустунганын 1921 чылдың август 15-те чарлаан бүгү чоннуң шуулганынга эң-не баштайгы тыва Конституцияны хүлээп алган. ТР-ниң амгы Конституциязы Тываның төөгүзүнде сески конституция болуп турар.
Тываның А. С. Пушкин аттыг Национал ном саңының национал болгаш чурт-шинчилел чогаалының килдизинге 2022 чылдың май 4-те Тыва Республиканың Конституциязынга уткуштур Кызылдың 7 дугаар школазының 7 «б» клазының өөреникчилеринге «Тываның болгаш Конституцияның төөгүзү» деп викторинаны килдистиң ажылдакчылары эрттиргеннер.

Уруглар викторинага хамаарыштыр салган айтырыгларга шын харыылап база идепкейлиг киришкеннер.

Килдистиң ажылдакчыларының эрттирген викториназы уругларның өөредилгезинге ажыктыг болган.

#КонституцияХүнү #Тыва #сылдысчыгаш_солуну

Меню