Малчын аалдарда уругларның чурттап турар байдалын хынаар

Улуг-Хем кожууннуң чагыргазы чайгы дыштанылга үезинде малчын аалдарда назы четпээн ажы-төлдүң чурттап турар байдалын, айыыл чок чоруун хынаар ажылчын бөлүктү тургускан.

Кожууннуң социал адыры, хайгаарал органы, назы четпээннер талазы-биле полицияның инспекторлары, өөредилге эргелели, кожууннуң назы четпээннерни хайгаараар болгаш эргезин камгалаар комиссиязы, уруглар эмчизи база психолог, нарколог эмчилер, ие-чашка болгаш өг-бүлеге дуза чедирер социал төптүң ажылдакчыларындан тургустунган ажылчын бөлүк малчын коданнарже хыналданы чорудуп эгелээн.

Чурукту Интернет четкизинден алган.

Меню