Масленица байырлалының төөгүзү

Масленица – бурунгу славян байырлал. Кышты хөглүү-биле үдеп, чоокшулап олурар чылыг хүннерни манап, агаар-бойдустуң өскерлип, дирлип келирин оштааны. Улуг Пост сагылгазынга чедир бир неделя артканда Масленица байырлалы эгелээр. Ол неделя дургузунда үстүг, сүттүг чемнерни, балыкты чип болурун барымдаалааш, бот-боттарын хүндүлежип, калбаа-биле элбек чемни делгээр. Ынчангаш Масленица деп адын база оон алган.
Масленица байырлалының эгелээр хүнү чылдың-на өскерлип турар. Улуг Посттуң кажан эгелээринден хамааржыр. Россияга Масленица байырлалының чаңчылчаан демдектери – блинылар болгаш оюн-хөг.
Байырлал бо чылын март 8-тен 14-ке чедир үргүлчүлээр.
#Масленица #весна #Сылдычыгаш_Солун

Меню