МЭЭҢ АВАМ

Мээң авамның адын Радха Александровна Кара-Сал дээр. Авамга дыка ынак мен. Ол — ажылгыр, кежээ, биче сеткилдиг. Суурувустуң эмнелгезинде хөй чылдарда эмчи кылдыр ажылдап турар. Авам мени чажымдан-на ажылга ынак, угаанныг кылдыр өстүрүп кижизидип каан. Кел чыдар Бүгү-делегейниң херээженнер хүнү-биле авамга «Сылдысчыгаш» уруглар солуну таварыштыр байырым чедирип, кадык болурун болгаш үргүлчү арнындан хүлүмзүрүг ыравазын күзедим! Ынак мен, авай!
Начын Кара-Сал, Саглы ортумак школазының 7-ги классчызы.
Меню