Мээң клазым

Экии, Сылдысчыгаш!

Солунну номчааш, дыка-ла сонуургаар турган мен, ынчалза-даа чаңгыс-даа чагаа биживейн турган мен. Бир дугаар силерже чагаа бижээш чорудуп олур мен, өңнүк!

Мээң адымны Анита Хертек дээр. Кызылдың дугаары 3 школазының 6 «г» клазының өөреникчизи мен. Клазывыста 31 өөреникчи бар бис. Башкывыстың адын Шончалай Афанасьевна Опен дээр. Клазывыс башкызынга дыка ынак. Хостуг үевисте башкывыс-биле агаарлаарынга дыка ынак бис. «Сүбедей» спорткомплекизинге конькилеп, музей, азия төвү, паркка барып агаарлап, чадаг-терге мунарынга ынак бис.

Шагаа байырлалы таварыштыр чоок улузумга, эштеримге болгаш ынак башкыларымга изиг байырым чедирип, кадыкшылды болгаш үргүлчү-ле арыннарындан хүлүмзүрүг ыравазын күзээр-дир мен!

Анита Хертек,
Кызылдың дугаары 3 школазының
6 «г» клазының өөреникчизи.

Меню