Москваның цирк училищези

Бо хүн Кызылдың дугаары 17 школага Москваның цирк училищезиниң хүлээп алыышкын комиссиязы келген. Дуржулгалыг башкыларның көргүскен мергежилгелерин оолдар, уруглар сонуургап, идепкейлиг кылып турганнар.
Мөңгүн-Тайгадан Мөңге-Назын Дастай цирк училищезинге өөренир күзели улуг.

#цирк #москва #тыва #сылдысчыгаш_солуну

Меню