Мультфильмнерни тыва дылче эки очулдурары болгаш үнелдирери

«Мультфильмнерни тыва дылче эки очулдурары болгаш үнелдирери» мөөрей Кызылдың 2 дугаар школазынга болуп эрткен.

Салым-чаяанныг уругларны тыва филология талазы-биле белеткээр төп ук мөөрейни эрткен чылдың төнчүзүнде школага чарлаан турган. Аңаа 5-9, 10 класстар аайы-биле идепкейлиг киришкен.

Мөөрей ийи чадага эрткен. Бир дугаарында «Үш дииспей» деп хөй сериялыг мультфильмниң сөзүглелин тыва дылче очулдурары. Ийи дугаарында, чаңгыс сериязын ол-ла хевээр, чүгле тыва дылга үнелдиргери.

Орус сөзүглелди тыва дылче очулдурарга домактары узай бээринден, бергедээшкиннер турган. Чижээлээрге, «невесомость», «пришельцы» дээн ышкаш сөстер чаңгыс эвес, ийи-үш сөстерден тургустунар апаар. Ынчангаш чамдык сөстерни хевээр артырганнын дыңнаткан.

Очулга талазы-биле уруглар эки ажылдаан, эр хейлер. А үжүк болгаш бижик демдектеринде частырыглар бар болган. Ам ол угланыышкын-биле ажылдаарын шиитпирлээннер.

«Тыва дылга эки үнелдирилге» дээш бирги черни 9 «а» класс. Ийигизин 7 «м», 5 «в» класстар үлешкеннер. Үшкү черни 8 «д» биле 6 «б» класстар алганнар. «Көрүкчүлерниң сонуугалы» шаңналга 8 «м» класс төлептиг болган.

«Тыва дылче эки очулга» дээш I-ги чер — 5 «д», II-гизи — 10 «в», 6 «д», III-кү черге 8 «д» биле 6 «б» класстар. «Аянныг очулга» деп тускай ат 5 «г» класста. Оон аңгыда «Төрээн дылынга хүндүткел» болгаш идепкейдиг киришкени дээш деп шаңналдарны алганнар.

Очулга талазынга бирги дуржулга болган мөөрей чүгле уругларның эвес, башкылар, ада-иелерниң сонуургалын оттурган.

Удавас уругларның тыва дылга кылган мульфильмнерин көрүп эгелээр бис.

#ирнш #школа2 #тывадыл #тыва #тывамультфильм #Сылдысчыгаш_Солун

Меню