Номчуп, бижир өөренип алдым

Экии, Сылдысчыгаш!
Мен Ээрбек ортумак школазының 1-ги клазын эки өөренип доостум. Клазым башкызының адын Ирина Владимировна Салчак дээр. Ол — эвилең-ээлдек, чымчак сеткилдиг кижилерниң бирээзи. Бистерни бижип, санап өөредип каан. Чаңгыс класста өөренип турар эш-өөрүмге дыка ынак мен. Кичээлдеривис төнүп каарга, кады ойнап чоруп каар бис. Чаа-ла бирги классты дооскан-даа болзумза, хүндүлүг бижиктерим көвей. Школага болуп эртип турар мөөрейлерге киржип турар мен.
Дуңмаларым, акыларым-биле дыка көвей үени эрттирип, агаарлаарынга ынак бис. Инектеп, бызаалап, өдек аштаарынга хөлчок ынак мен. Өзүп келгеш, хөй инек, мал-маганныг болуксаар мен.
Чайгы дыштанылга¬да ава-ачавыска дузалажып, бажың ажылда¬рын кылып, номчуттунуп, дыштаныылыңар, өңнүктер.

Александр ЛОПСАН,
Ээрбек ортумак школазының 1-ги классчызы.

#детипишут #уругларчагаалары #сылдысчыгаш_солуну

Меню