Октябрь 5 — Башкылар хүнү

Профессионал байырлалыңар-биле, хүндүлүг башкылар! Силерге быжыг кадыкшылды, аас-кежикти, ажылыңарга чедиишкиннерни күзедивис!
Уруглар, башкыларыңарга ынак болуп, оларны хүндүлеп, сактып чоруңар!
Башкыларыңарга кезээде мөгейип чоруңар!

Меню