«Орленокта» COVID-19 бадыткаттынмаан

«Орленок» чайгы дыштанылга лагеринде турар уругларның болгаш ажылдакчыларның COVID-19-ка дужааган анализтериниң харыызында аарыг чок деп бадыткаттынган.
Аарыгның нептерип турары-биле өске регионнарда база уругларның дыштанылга лагерьлериниң ажылын соксадып турар.

#чайгыүе #дыштанылга_лагерьлери #дети #сылдысчыгаш_солуну

Меню