Оруктуң аныяк инспекторлары шимчээшкин бо чылын март 6-да 48 харлаар

Ол ССРЭ үезинде-ле 1973 чылдың март 6-да тургустунган. Барык бежен чылдар иштинде Орук шимчээшкининиң аныяк инспекторлары янзы-бүрү акциялар, мөөрейлер, маргылдаалар дузазы-биле школачы үе-чергелеринге орук шимчээшкининиң дүрүмнерин сагындырып, өөредип чоруур.
Амгы үеде Бүгү-российжи шимчээшкинче 85 регионнардан 400 муң идепкейлиг уругларны хаара туткан. Тывада 184 Орук шимчээшкининиң аныяк инспекторларының отрядтарында 3320 уруглар бар.
#ЮИД #Орукшимчээшкининиңаныякинспекторлары #Сылдысчыгаш_Солун

Меню