Рак деп чүл?

Рак — кижиниң организминиң кайызынга-даа тыптып келир ыжык. Ыжыктар кара сагыштыг болгаш ак сагыштыг болур. Рак шын эвес чемненилге, олутпай чорук, салгал дамчып тыптып болур.
#ВсемирныйденьПротиврака #Кадыыңкамна #Сылдысчыгаш_Солун
Меню