Рапунцельди көргеннер

Чөөн-Хемчик кожууннуң «Социал дуза чедирер төвүнге» уругларга » Рапунцель» деп мультфильмни көргүскен.

Рапунцель — хөглүг, чырык, уругларга таарымчалыг мультфильм. Ында эвилең чорукту, бүзүрелди, ынакшылды илереткен.

Меню