Сайзанак

Сарыг чаштан ойнап өскен
Сайзанаамга бо-ла кээр мен,
Өскерилген чүзү-даа чок
Ол-ла хевээр манап чыдар

Сайзанакка ойнааным дег
Салгалдарлыг ажы-төлдүг,
Кажаа сыңмас кодан малдыг
Кайгамчыктыг малчын болдум

Чүү-даа чүве уктуг дөстүг,
Малчын өгбе кызы болгаш,
Чалыы шаамдан чараш даштап, сайзанактап
Малчын угум оруун изеп ойнап өстүм.

Чаптап, ханмас хензиглерим
Чылыг, чазык арыннарлыг,
Алызындан салгал дамчып,
Ам бо хүнде сайзанактап, ойнап чорлар

Пичи-оол Лидия Васильевна,
Ээрбек суур

#шүлүктер #сылдысчыгаш_солуну

Меню