Саргылардан камгаланыр!

Агаар-бойдустуң чылып келгени-биле саргылар көвүдеп, тарап эгелээн.
Республикада саргыга ызырткан кижилерниң саны хөй. Оларның аразындан 17 хар четпээн назы-харлыг 30 уруглар саргыга ызырткаш, эмнелгеге келгеннер.
Энцефалит – кончуг айыылдыг аарыг. Оон камгаланырының чаңгыс аргазы — бо аарыгга удур баш бурунгаар тарыдып алыры. Кижи бүрүзүн энцефалитке удур тарыдып алырын эмчилер сүмелеп турар.
Меню