Сентябрь 1 — онзагай хүн.

Сентябрь 1 — онзагай хүн. Чаа өөредилге чылының эгелээни-бие энерелдиг башкыларга каң кадыкшылды, чогаадыкчы, үре-түңнелдиг ажылдаарын, ада-иелерге – мерген угаанны, сагыш-сеткилинге амыр-тайбыңны база шыдамык болурун, а өөреникчи уругларга – сонуургак, кызымак, чүткүлдүг өөренирин болгаш чаа ажыдыышкыннарны күзедивис!

Билиглер хүнү-биле!

Кустүң айы катап үнүп,
Күзелдерни бүдүржүптер.
Өөреникчи ажы-төлге,
Өөрүнчүг-ле коңга үнү.

Билиглерниң хүнү-биле,
Бичиилерге бир-ле белек,
Эртемнерниң далайынче,
Эжиндирип кириңер-ле.

Башкыларга, сургуулдарга,
Байырланчыг чедиишкиннер,
Улдуң санай эки демдек,
Уткуп алыр аалчы болзун.

Милада Түлүш

Меню