Сентябрь 22 — Автомобиль чок хүн

Кызылдың дугаары 3 школазының 7-ги классчызы Амыр Кызыл-оол чадаг-терге мунуп алгаш агаарлаарынга дыка ынак.

#деньбезавто #сылдысчыгаш_солуну

Меню