Шагаа байырлалы

Бо хүн Кызылдың дугаары 2 школазының тускай дерээн тыва өөнге «Шаг бажы келди, бүдүү айы үндү» деп тывызыксыг чараш байырлал болуп эрткен. Аңаа ТР-ниң өөредилге болгаш эртем сайыды Алексей Храмцов, Тываның Чазак Баштыңының өөнүң ишти Айлана Ховалыг, Тыва Республиканың Национал школа хөгжүдер институдунуң директору болгаш тыва дыл инспектору Сайзана Товуу аалдап келгеннер. Келген аалчыларны ак кадактар-биле уткуп, эптиг-ээлдек чолукшуп, сүттүг изиг шайын кудуп хүндүлээннер.
Тыва чоннуң ыдыктыг байырлалы — Шагаа дугайында солун тайылбырны кылып, тыва улустуң аас-чогаалын, чаңчылдарын болгаш тыва оюннарның хевирлерин көргүзүп сонуургаткан.
Четтинишкен уруглар танцы-сам, ыры, шүлүү-биле байырлалды улам аян-шинчи киирген.
Чаа үнүп орар 2022 чыл өг-бүле бүрүзүнге ынакшылды болгаш эп-чөп найыралды, аайлажыышкыннарны сөңнээр болзун!

#шагаа #чаа_чыл #сылдысчыгаш_солуну

Меню