Шагаа йөрээли

Торлаа ышкаш өөрлүг болзун,

Торгу-маңнык кедер болзун!

Эргек-дыргаа шевер болзун,

Эдилели элбек болзун!

Шагаа-шагаа, амыр солчуп,

Чалыы, кырган чолукшуулу.

Чаглыг эъттен чооглаалы,

Часты уткуп, кышты үдээл!

Чыраа, саяк аъттың чылы

Чымчак болзун, чаагай болзун!

Чашкан тараа, одарларым

Чаъстан, өлден куруглатпа!

Үнүш-чимис элбек кылдыр

Үргүлчү-ле хүннээректе.

Эки чолду хайырлап көр,

Элбек дүжүт шаңнал болзун!

Чурукту интернеттен алган.

#шагаа #чаа_чыл #байырлал #йөрээлдер #сылдысчыгаш_солуну

Меню