ШАГААНЫ БАЙЫРЛААРЫ

Бо чылгы Шагаа байырлалы Тыва Арат Республиканың 100 чылдаанынга болгаш Чоннуң бот-идепкейиниң чылынга хамаарыштыр болур.
Шагаа байырлалы колдуу даштыгаа, арыг агаарга болур болганда, барык шупту оюн-тоглаага киржип тура, санитарлыг дүрүмнерни сагыырын утпаңар.
Февраль 12-де Арат шөлүнге болур Шагаа-2021-же кызылчыларны болгаш ооң аалчыларын чалап турар.
#Шагаа2021 #Мэрия #Кызыл #Сылдысчыгаш_Солун

Меню