Шыдыраа маргылдаазы

Шыдыраа федерациязының организастааны-биле кванториум ажыдыышкынынга тураскаадып, Кызыл хоорай школаларының эге класстар өөреникчилериниң аразынга шахмат маргылдаазы болуп эрткен. Аңаа ниитизи-биле 27 уруглар болгаш оолдар киришкен.
Аалчылар мерген угаанныгларның оюнун сонуургап, оларның аңаа ханы сонуургалдыын онзалаан.
Чидиг демиселдиң түңнелинде дараазында тиилекчилер илерээн:
1-ги черни Кызылдың дугаары 15 школа-лицейиниң өөреникчизи Александр Куулар, 2-ги, 3-кү черлерге Кызылдың дугаары 2 школазының өөреникчилери Намчыл Монгуш болгаш Начын Чамзы төлептиг болганнар.
#кванториум #дворецмолодежи #аныяктарордузу #дети #шахмат #шыдыраа #шагаа #сылдысчыгаш_солуну
Меню