«Социал хөмүр» губернатор төлевилели

Кызыл кожууннуң Ээрбек суурунда хөй ажы-төлдүг 34 өг-бүле социал хөмүрнү алган.
Төлевилелдиң киржикчилери-Ролланда, Тимур Билчинейлерниң өг-бүлези-биле «Тыванын аныяктары» «Сылдысчыгаш» килдистиң корреспондентизи Алдынай Саая ужурашкан.
Аныяктарның өг-бүлези 4 ажы-төлдүг, улуу Темирлан — школада 1-ги классчы. Өөренгеш келгеш, онаалгаларын кылып каапкаш, дуңмаларын алчып, авазы, ачазынга дузалажыр.
«Хөмүр садып алыры база берге айтырыг, бо чылын дузаламчы кылдыр, 2 тонна хөмүрнү алдывыс. Ол дээш өөрүп, четтиргенивис илередип тур бис» — деп, хөй ажы-төлдүг ие Ролланда Сат чугаалаан.

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Меню