«Соок-Ирейниң НТВ-биле аян-чоруу» социал төлевилел

«Соок-Ирейниң НТВ-биле аян-чоруу» социал төлевилел бо 2020 чылда 5 харлаан оюн демдеглеп турар. Бо хүн, чаа чылдың бүдүүзүнде онлайн хевирге Тываның, Хакасияның, Бурятияның чаштарынга байырны чедирген. Уруглар сонуургаан айтырыгларынга харыыны кырган-ачазындан ап, ыры, шүлүк, танцы-самын көргүскеннер. Кызылдың «Авторадиозу» видеохарылзааже үнүп, Соок-Ирейге айтырыын салган:
— Уйгу келбейн турда, канчап кызып удуй бээрил?
— Амгы үениң гаджеттери-биле хөй үени эрттирбес. Арыг агаарга селгүүстээн соонда, дораан дыштанып, удуй бээр – деп Соок-Ирей харыылаан.
Каа-Хем кожууннуң Ильинка суурундан 4 харлыг Дамдын Сайын «Тыва» дугайында шүлүү-биле база Барыын-Хемчик кожууннуң Кызыл-Мажалык суурундан 10 харлыг Доржу Наскыл-оол хөгжүмнүг байыры-биле Соок-Ирейни өөрткен.

#путешествиедедамороза #нтв #дети #новыйгод #чудо #счастье #письма #сылдысчыгаш_солуну #авторадио #каа_хем #кызыл_мажалык

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Меню